top of page

אנו לא יועצי השקעות -

אין לראות בכתוב כיעוץ השקעה

מדרג גופי הפנסיות הגדול

נכון לדצמבר 2022*

מדרג Q42022.jpg
טבלה Q42022.jpg

*שינויים דרסטיים ב-2 בתי השקעות : אלטשולר שחם ומגדל.

אלטשולר שחם, אשר התחייבו בעבר שלא לבצע השקעות חדשות בתאגידים פוסיליים, ביטלו את המחויבות שלהם לחוסכים וביצעו סדרה של השקעות בחברות מזהמות אשר פעילותן מאיצה את משבר האקלים. 

אותו גוף מוסדי אשר בעבר טען שהשקעה בחברות הדלקים הפוסיליים היא השקעה בסיכון גבוה, גוף שחברי ההנהלה שלו סיפרו כי הם ראו בהיסטוריה הכלכלית הרבה חברות שהלכו לעולמן כי הנהלתן לא השכילה להבין את הסביבה הכלכלית שבה היא עובדת, בחר לאחרונה להשקיע בחברות הפוסיליות הגרועות ביותר מבחינת השפעתן על האקלים. המהלך החדש כולל השקעה מאסיבית בחברות אשר עומדות לשימוע בקונגרס האמריקאי על כך שידעו כבר לפני עשרות שנים על הנזק הקטסטרופלי שהן גורמות לסביבת החיים של כולנו.

אין ספק שהם הפכו להיות שותפים מממנים של הרס העתיד של כולנו!

מגדל לא חזרו בהם באופן רשמי מהמחויבות הכתובה באתר, אבל בפועל ביצעו השקעות חדשות בחברות פוסיליות ולא עמדו ביעד הפחת ההחזקות בחברות אלו, כפי שהתחייבו לכך בסוף 2020. נכון לסוף 2021, מגדל עמדה בהתחייבויותיה ואף הובילה את מדרג כסף נקי. מתחילת 2022, לאחר חילופי תפקידים בניהול חטיבת ההשקעות, חל שינוי לרעה בביצועים של מגדל במדרג. באופן רשמי המדיניות לא השתנתה, אך בפועל מגדל לא עמדה ביעדי הסטת ההשקעות לשנת 2022, וברבעון הרביעי אף רכשה מניות של חברה לחיפושי נפט והגדילה משמעותית את החזקותיה בבז"ן.
עד לרגע זה נציגי מגדל לא ענו לבקשת הפורום להסברים.

כפועל יוצא, אלטשולר שחם ומגדל מאבדות את הניקוד שהוענק להן בעבר עבור מדיניות השקעה כתובה הכוללת מחויבות להסטת השקעות מדלקים פוסיליים.

בית ההשקעות שלי לא מדורג גבוה מספיק! מה אפשר לעשות?

אחת המטרות המרכזיות של הפורום היא להביא שקיפות לציבור.

שקיפות בכל הנוגע להשקעת חסכונותינו בדלקים מאובנים מזהמים.

כעת, נוכל להחליט היכן החסכונות שלנו ינוהלו - בגוף השקעות נקי או מזוהם יותר -

פשוט כי אנחנו יודעים ויודעות.

יש לנו בחירה

המדרג מציג את כל גופי הפנסיה וחברות השקעה גדולות מור ואנליסט.

עוד קצת מידע:

  • ככל שהציון גבוה יותר - כך גוף ההשקעה נקי יותר

  • החלק השקוף בתרשים הוא הצהרות שגוף ההשקעה נתן לגבי הסטת החסכונות שלנו בכל רבעון (הצהרות אלו נבדקות מול הנתונים בפועל בכל רבעון)

  • המדרג מתעדכן בהתאם לדוחות הכספיים של גופי ההשקעה, פעם ברבעון

bottom of page