top of page

אנו לא יועצי השקעות -

אין לראות בכתוב כיעוץ השקעה

מדרג גופי הפנסיות הגדול

נכון ליוני 2023*

מדרג q22023
טבלה Q12023.jpg

עידכוני הרבעון:

  • ילין לפידות שומרים על המקום הראשון!

  • מיטב שומרת בעקביות על המקום השני.

  • במקומות האחרונים עם חשיפה מאוד גדולה לסקטור הפוסילי: אלטשולר שחם, מור והפניקס (שהתדרדרה מרבעון שעבר).

בית ההשקעות שלי לא מדורג גבוה מספיק! מה אפשר לעשות?

אחת המטרות המרכזיות של הפורום היא להביא שקיפות לציבור.

שקיפות בכל הנוגע להשקעת חסכונותינו בדלקים מאובנים מזהמים.

כעת, נוכל להחליט היכן החסכונות שלנו ינוהלו - בגוף השקעות נקי או מזוהם יותר -

פשוט כי אנחנו יודעים ויודעות.

יש לנו בחירה

המדרג מציג את כל גופי הפנסיה וחברות השקעה גדולות מור ואנליסט.

עוד קצת מידע:

  • ככל שהציון גבוה יותר - כך גוף ההשקעה נקי יותר

  • החלק השקוף בתרשים הוא הצהרות שגוף ההשקעה נתן לגבי הסטת החסכונות שלנו בכל רבעון (הצהרות אלו נבדקות מול הנתונים בפועל בכל רבעון)

  • המדרג מתעדכן בהתאם לדוחות הכספיים של גופי ההשקעה, פעם ברבעון

bottom of page