top of page

אנו לא יועצי השקעות -

אין לראות בכתוב כיעוץ השקעה

מדרג גופי הפנסיות הגדול

נכון לספטמבר 2023*

12.jpeg

עידכוני הרבעון:

  • ​ילין לפידות ממשיכה להיות בין המובילות במדרג!

  • מור והפניקס ממשיכות להתדרדר בדירוג, עם חשיפה גדולה מאוד לסקטור הפוסילי.

  • אלטשולר שחם עושים מהפך נוסף, לאחר שהיו בתחתית המדרג ברבעון קודם עם חשיפה גדולה מאוד לפוסיליים וחזרו מהצהרתם להסטת השקעות, הרבעון הם מכרו כ-מחצית מההשקעות הפוסיליות וחזרו להיות בראש המדרג. אנו נמשיך לעקוב.

  •  שאר גופי ההשקעה ירדו בדירוג והגדילו את ההשקעה בדלקים פוסיליים.

בית ההשקעות שלי לא מדורג גבוה מספיק! מה אפשר לעשות?

אחת המטרות המרכזיות של הפורום היא להביא שקיפות לציבור.

שקיפות בכל הנוגע להשקעת חסכונותינו בדלקים מאובנים מזהמים.

כעת, נוכל להחליט היכן החסכונות שלנו ינוהלו - בגוף השקעות נקי או מזוהם יותר -

פשוט כי אנחנו יודעים ויודעות.

יש לנו בחירה

המדרג מציג את כל גופי הפנסיה וחברות השקעה גדולות מור ואנליסט.

עוד קצת מידע:

  • ככל שהציון גבוה יותר - כך גוף ההשקעה נקי יותר

  • החלק השקוף בתרשים הוא הצהרות שגוף ההשקעה נתן לגבי הסטת החסכונות שלנו בכל רבעון (הצהרות אלו נבדקות מול הנתונים בפועל בכל רבעון)

  • המדרג מתעדכן בהתאם לדוחות הכספיים של גופי ההשקעה, פעם ברבעון

bottom of page