אנו לא יועצי השקעות -

אין לראות בכתוב כיעוץ השקעה

מדרג גופי הפנסיות הגדול

נכון לספטמבר 2021*

תמונה מעודכנת.JPG

* פירסום הדוחות על ידי גופי ההשקעה מתבצעים באיחור של רבעון, ולכן הדירוג נכון לרבעון הקודם.

** לאחר מיזוגי קרנות במהלך הרבעון: 
¹ בתאריך 14.6.21 עברו קופות הגמל וההשתלמות וקופות הפנסיה הותיקות שהיו בבעלות הלמן-אלדובי לניהולה של הפניקס.
² בתאריך 1.7.21 עברו קרנות הפנסיה שהיו בבעלות הלמן-אלדובי לניהולה של מיטב דש.
³ בתאריך 1.10.21 עברו קרנות הפנסיה שהיו בבעלות פסגות לניהולה של הראל.
⁴ בתאריך 30.9.21 עברו קרנות הגמל וההשתלמות שהיו בבעלות פסגות לניהולה של אלטשולר שחם.

*** ההצהרה של מגדל מתייחסת לקופות פנסיה, גמל וביטוח בלבד (ללא קרנות נאמנות ותיקי השקעה מנוהלים).

Q3 לוגואים.JPG

בית ההשקעות שלי לא מדורג גבוה מספיק! מה אפשר לעשות?

אחת המטרות המרכזיות של הפורום היא להביא שקיפות לציבור.

שקיפות בכל הנוגע להשקעת חסכונותינו בדלקים מאובנים מזהמים.

כעת, נוכל להחליט היכן החסכונות שלנו ינוהלו - בגוף השקעות נקי או מזוהם יותר -

פשוט כי אנחנו יודעים ויודעות.

יש לנו בחירה

המדרג מציג את כל גופי הפנסיה וחברת השקעות גדולה נוספת "מור".

עוד קצת מידע:

  • ככל שהציון גבוה יותר - כך גוף ההשקעה נקי יותר

  • החלק השקוף בתרשים הוא הצהרות שגוף ההשקעה נתן לגבי הסטת החסכונות שלנו בכל רבעון (הצהרות אלו נבדקות מול הנתונים בפועל בכל רבעון)

  • המדרג מתעדכן בהתאם לדוחות הכספיים של גופי ההשקעה, פעם ברבעון