top of page

אנו לא יועצי השקעות -

אין לראות בכתוב כיעוץ השקעה

מדרג גופי הפנסיות הגדול

נכון לדצמבר 2023*

מדרג Q42023.jfif

עידכוני הרבעון:

  • הראל קופצת למקום השני (לאחר שהיתה במקום השלישי רבעון קודם).
    מנורה ממשיכה לעלות וקופצת למקום השלישי.

  • מור והפניקס ממשיכות להיות בתחתית הדירוג, עם חשיפה גדולה מאוד לסקטור הפוסילי.

  • אלטשולר שחם ממשיכה להיות מובילה ב-2 רבעונים האחרונים, זאת לאחר לאחר שהיו בתחתית המדרג באמצע השנה עם חשיפה גדולה מאוד לפוסיליים וחזרו מהצהרתם להסטת השקעות.

רוצים לקבל את המידע פר מסלול השקעה? פנו לייעוץ פנסיוני הכולל דירוג אחראי - חדש!

לקבלת המידע פר מכשיר השקעה, ניתן לפנות לחברת דירוג השקעות אחראיות בשם ENVA - מיזם שמייסדי פורום כסף נקי הקימו כדי לקדם השקעות אחראיות בישראל.

ENVA החלה פיילוט עם חברת ייעוץ השקעות בשם יוניק המספקת ייעוץ הן על סמך שיקולים פיננסים כמו דמי ניהול ותשואות עבר והן על סמך דירוג השקעות אחראיות.

הדירוג כולל חברות דלקים מאובנים אבל לא רק - גם בירוא יערות, חברות מזהמות וחברות שפוגעות בחברה כמו פורנוגרפיה, נשק אישי, הימורים וטבק.

הייעוץ הוא חינם- ואפשר לקרוא יותר ולהשאיר פרטים באתר של המיזם: https://www.enva.co.il/

עוד קצת מידע על המדרג באתר:

  • ככל שהציון גבוה יותר - כך גוף ההשקעה נקי יותר

  • החלק השקוף בתרשים הוא הצהרות שגוף ההשקעה נתן לגבי הסטת החסכונות שלנו בכל רבעון (הצהרות אלו נבדקות מול הנתונים בפועל בכל רבעון)

  • המדרג מתעדכן בהתאם לדוחות הכספיים של גופי ההשקעה, פעם ברבעון

אחת המטרות המרכזיות של הפורום היא להביא שקיפות לציבור.

שקיפות בכל הנוגע להשקעת חסכונותינו בדלקים מאובנים מזהמים.

כעת, נוכל להחליט היכן החסכונות שלנו ינוהלו - בגוף השקעות נקי או מזוהם יותר -

פשוט כי אנחנו יודעים ויודעות.

יש לנו בחירה

המדרג מציג את כל גופי הפנסיה וחברות השקעה גדולות מור ואנליסט.

bottom of page