top of page

ניהול תיק אישי - IRA

ניתן לבקש להעביר את הכספים לקופת גמל בניהול עצמי. המשמעות היא שבאפשרותך יהיה לבחור באילו ניירות ערך לשים את הכסף שלך.

במטרה לנהל את התיק בעצמאות, המסלול מתאים למי שיש להם ידע כיצד לנהל השקעות בשוק ההון או המעוניינים ללמוד מעט על התנהלות בשוק ההון וניהול השקעות.

המעבר לגמל בניהול אישי IRA אפשרי לכל אחד מהמסלולים - גמל, פנסיה וקרן השתלמות. עם זאת, בקרן הפנסיה בדרך כלל קיים גם כיסוי ביטוחי אשר אינו קיים בIRA ולכן נדרש לרכוש אותו בנפרד. אפשרות נוספת היא להמשיך להפקיד לקופת פנסיה רגילה אך אחת לחצי שנה לגרוף את כל ההפקדות לIRA, וכך נהנים גם מכיסוי ביטוחי מסוים וגם מהאפשרות לנהל את רוב ההון בניהול עצמי.

אין עלות על עצם הקמת חשבון IRA, אך יש הבדל משמעותי בעמלות, ככל שגובה סכום הכסף בתיק עולה, כך עלות העמלות יורדת. לדוגמא בתיק בגובה 300 אלף ש"ח נמצאו עסקאות של IRA בעמלה של 0.2% בלבד (נכון לסתיו 2020). תיקים מתחת לסכום של 150 אלף ש"ח, ייתכן שיהיה מאתגר למצוא חברת פיננסים שתרצה לפתוח עבורכם חשבון IRA.

שלבים בתהליך:

א. בירור גובה תיק הפנסיוני (אפשר באמצעות אתר הר הכסף/המסלקה הפנסיונית -הוראות למעלה)

ב. סגירת הסכם עמלות עם חברה שמפעילה שירותי IRA וחתימה על העברת הכסף אליה

ג. בחירת ניירות ערך לרכישה בסכום התיק הפנסיוני וביצוע ההשקעה העצמאית.

במידת הצורך ניתן להיעזר ברשימת הניירות הנקיים מדלקים פוסילים של פורום כסף נקי : כאן

או ברשימה "השחורה" - זאת אומרת במה לא להשקיע : מיהן החברות המזהמות?

ד. אחריות שוטפת שלך על ניהול ההשקעות בתיק שלך.

ישנה אופציה לIRA נקי ב100% מדלקים פוסיליים:
קופת הגמל האחראית בניהול אישי (IRA) בניהול איילון פתרונות פיננסים בייעוץ ESG של Value2 למידע נוסף.
Value2 הוא בית השקעות המתמחה בהשקעות אחראיות וקיבל את תו כסף נקי.
ישנו מינימום הון עצמי של 150,000 ש"ח."

לעיון נוסף:

- מדריך IRA קהילתי (ויקיפדיה סטייל) של קבוצת נינג'ה פיננסית: לינק

- מדריך IRA של פורום החוסכים לפנסיה: לינק

- מדריך IRA מאתר "הסולידית" : לינק

- מדריכים מאתר תכלס כלכלה: מבוא ל-IRA ומיסוי: לינק

קרנות איריות מיסוי חלק א: לינק

חלק ב : לינק

חלק ג : לינק

bottom of page