top of page

קופת גמל היא שם כולל לכמה סוגים של אפיקי חסכון לטוח קצר, בינוני או ארוך. בניגוד לביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה, קופת הגמל היא לרוב אינה תכנית עם רכיב ביטוחי, אלא מיועדת לחסכון בלבד. הכספים בקופות הגמל מנוהלים ע"י בית השקעות או חברת הביטוח, והחוסך בקרן מקבל את התשואה הכוללת של הקופה על פי החלק היחסי שלו בקופה.

קופות הגמל משקיעות את הכספים שלנו במגוון מכשירים פיננסיים ואפיקי השקעה, כגון מניות, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרטיות ותעודות סל. 

סוגי קופות גמל:

  • קופת גמל IRA: ישנה אפשרות נקייה ב100% - לקריאה

  • קרן נאמנות

  • קרנות נאמנות משקיעות את הכספים שלנו במגוון מכשירים פיננסיים ואפיקי השקעה, כגון מניות, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרטיות ותעודות סל. תוכלו ללמוד עוד באתר של הבורסה

  • קופת גמל להשקעה

  • קופת גמל להשקעה, בדומה לקרנות נאמנות, גם היא משקיעה את הכספים שלנו במגוון מכשירים פיננסיים ואפיקי השקעה, וניתן למשוך את החסכונות שנצברו בהן ללא קנסות על פירעון מוקדם ובתשלום מס רווחי הון בלבד. דבר ייחודי למכשיר זה הוא שניתן למשוך את החיסכון כקצבה חודשית לאחר גיל 60, בפטור של 100% ממס.

1.  פנו לייעוץ פנסיוני הכולל דירוג אחראי - חדש!

לקבלת המידע פר מכשיר השקעה, ניתן לפנות לחברת דירוג השקעות אחראיות בשם ENVA - מיזם שהוקם על ידי מייסדי פורום כסף נקי כדי לקדם השקעות אחראיות בישראל.

ENVA החלה פיילוט עם חברת ייעוץ השקעות בשם יוניק המספקת ייעוץ הן על סמך שיקולים פיננסים כמו דמי ניהול ותשואות עבר והן על סמך דירוג השקעות אחראיות.

הדירוג כולל חברות דלקים מאובנים אבל לא רק - גם בירוא יערות, חברות מזהמות וחברות שפוגעות בחברה כמו פורנוגרפיה, נשק אישי, הימורים וטבק.

הייעוץ הוא חינם- ואפשר לקרוא יותר ולהשאיר פרטים באתר של המיזם: https://www.enva.co.il/

2. בית ההשקעות כרמים שוקי הון קיבל את תו כסף נקי וכל קרנות הנאמנות שלו נקיות מדלקים פוסיליים     (שימו לב כי ישנו מינימום של 500,000 ש"ח להשקעה).

3. קרן הנאמנות: הראל ואליו 2 מניות חו`ל ESG עד 30% מט`ח, בית ההשקעות Value^2 קיבל תו כסף נקי.

(ניתן לקנות עצמאית דרך הבורסה).

4. קופת הגמל האחראית בניהול אישי (IRA) בניהול איילון פתרונות פיננסים בייעוץ ESG של Value^2   למידע נוסף (שימו לב כי ישנו מינימום הון עצמי של 150,000 ש"ח.)
Value^2 הוא בית השקעות המתמחה בהשקעות אחראיות וקיבל את תו כסף נקי.

ניתן לקרוא עוד על כל בית השקעות נקי כאן.

bottom of page