top of page

זיהום אוויר - תחלואה ומוות

השימוש בדלקים מאובנים אחראי לזיהום אוויר אשר הורג כ- 4.5 מליון אנשים בשנה. רק בישראל מתים 2,500* איש בשנה כתוצאה מהשימוש בדלקים אלו.

זיהום האוויר מגדיל את שכיחותן של מחלות כרוניות ואקוטיות והוא הסיבה למיליוני ביקור בבתי החולים ומיליארדי ימים של היעדרויות מעבודה מדי שנה, מזיק לכלכלה וכמובן שגם לסביבה.  

דוח של גרינפיס מצא כי העלות הגלובלית של זיהום אוויר מדלקים מאובנים = 2.9 טריליון דולר בשנה  3.3% מהתמ"ג העולמי.

הפגיעה הכלכלית במשק הישראלי מוערכת בממוצע כ-25 מליארד ש״ח בשנה.

על פי דו"ח UNICEF ל-2017, כמות זיהום האוויר באזורים אורבניים בישראל עמדה על יותר מכפול מהכמות המרבית המותרת על פי ארגון הבריאות העולמי, ובמקום ה-37 מתוך 38 המדינות המפותחות!

בנוסף, חנקן דו-חמצני (NO2), שהוא תוצר לוואי של שריפת דלקים במכוניות, תחנות כח ומפעלים, קשור לכ-4 מיליון מקרים חדשים של אסתמה בילדים כל שנה,

מעבר לנזק הסביבתי, יוצר הזיהום נזק תדמיתי לישראל כחברה ב־OECD (הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי), הדורש מהמדינות החברות בו דיווח על צעדיהן לקידום השמירה על הסביבה. אם לא נקדם בקרוב את השימוש באנרגיה נקייה, אנו עלולים להיקלע לבידוד כלכלי, כצעד תגובה מצד הארגון.

*מקור: 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0778.pdf

bottom of page