top of page

לכל אחד ואחת מאיתנו יכולים להיות מספר אפיקים של חסכונות: קרן פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל נוספת, קרן נאמנות והשקעה עצמאית (בורסה,בנק וכו').
לחצו על האפיק הרצוי לבחינת אפשרויות נקיות יותר:

bottom of page