top of page

אנרגיה מתחדשת בישראל יחסית לעולם

בעקבות הסכם פריז, ישראל התחייבה ליעד שלפיו עד 2020 - 10% מהחשמל בישראל יופק ממקורות מתחדשים, ולא מדלקי מאובנים מזהמים. לא הגענו אל היעד, זאת אף על פי שבמדינות אחרות עשרות אחוזים מהחשמל ואף 100% כבר מופק מאנרגיות מתחדשות.

 

בעולם:

לפי דו"ח חדש של האו"ם ובית הספר לכלכלה וניהול בפרנקפורט, הפקת האנרגיה המתחדשת בעולם גדלה פי 4 בעשור האחרון. ספציפית, ייצור האנרגיה הסולארית גדל פי 26 (!). ו26% מהחשמל בעולם מגיע ממקורות מתחדשים, דבר שחוסך כ-2 ג'יגה טון של פליטות פחמן דו-חמצני בשנה וכך מסייע רבות למלחמה בשינוי האקלים.

מדינות רבות משקיעות באנרגיה מתחדשת, מתוך ההבנה שזו גישה משתלמת גם כלכלית.      בעשור האחרון סין השקיעה 758 מיליארד דולר בתחום, האיחוד האירופי 698 מיליארד דולר, ארה"ב השקיעה 356 מיליארד דולר ויפן 202 מיליארד דולר.

ומה המצב בישראל?

אפשר היה לצפות שבארץ שטופת השמש שלנו יהיה ייצור נרחב של אנרגיה סולארית, אבל לצערנו לא זה המצב. רק כ-7% מהחשמל שנצרך בישראל ב-2019 הופק ממקורות אנרגיה מתחדשת.

בתחילת חודש יוני 2020 הכריז שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ על תוכנית להגדלת היקף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ל-30% מסך יכולת ייצור החשמל.

עיריית אילת שמה לה כמטרה לספק 100% מצריכת החשמל בעיר מאנרגית השמש.                כיום, 75% מצריכת החשמל ביום באילת ובסביבתה מיוצר מאנרגיה מתחדשת מהשמש.         זאת באמצעות תשעה שדות סולאריים באילת ובערבה (שדה נוסף נבנה כיום בשדה התעופה רמון הסמוך ובתמנע) ומאות גגות סולאריים במוסדות ציבור ובבתים פרטיים.

עם זאת, הרוב המכריע של החשמל בישראל עדיין מופק מדלקים מאובנים מזהמים, ובראשם גז ופחם.

על ידי הפסקת השקעת כספי הפנסיה בדלקים מאובנים והעברת מימון זה לחברות אנרגיה מתחדשת, אנו יכולים להרוויח יותר גם בבריאות וגם בכיס.

bottom of page